Xəbərlər

Tel qoşqularının emalı sənayesinin mövcud vəziyyətinin təhlili

Hazırda Çində minlərlə iri və kiçik tel qoşqu emalı müəssisəsi var və rəqabət çox şiddətlidir.Rəqabət qabiliyyətli kapital əldə etmək üçün naqil qoşqu müəssisələri tel qoşqularının emal avadanlıqlarının tədqiqi və inkişafının gücləndirilməsi kimi texniki qurğuların tikintisinə böyük əhəmiyyət verirlər.Eyni zamanda, şirkətin əsas rəqabət qabiliyyətinin və korporativ mədəniyyətinin qurulması özünəməxsus mədəni irsini formalaşdırıb, korporativ imicini planlaşdırmaq və təkmilləşdirmək, müəssisənin inkişaf mühitini yaratmaq və yaxşılaşdırmaq, şirkətin yumşaq və sərt gücünü genişləndirmək və gücləndirməkdir. müəssisə, korporativ mədəniyyətin daşıyıcısını bir çox aspektlər üzrə zənginləşdirir və aktivləşdirir və ilkin olaraq müəssisənin davamlı inkişafı üçün canlılıq təmin edən nisbətən tam təkmil korporativ mədəniyyət sistemini yaradır.

1

Bazar iqtisadiyyatı sürətlə dəyişir.Müştəri ehtiyaclarının şaxələndirilmiş inkişafı ilə bütün qoşqu istehsalçıları öz bazarlarını tapmaq üçün qoşqu bazarının seqmentasiya tədqiqatına böyük əhəmiyyət verəcəklər.Elektrik naqilləri bazarının seqmentasiyası bir çox mürəkkəb problemlərin təhlilini əhatə edir.Bazar iqtisadiyyatının qanununu bazarın görünüşü ilə görmək üçün müəssisənin bütün bölmələrinin sıx əməkdaşlığı lazımdır.Bir sözlə, seqmentləşdirmə ilə bazarı zəbt etmək istəyirsinizsə, bu, təkcə qablaşdırma üçün deyil.Siz bazarı dəqiq təhlil etməli və uyğun ünsiyyət və satış yollarını tapmalısınız.

Elektrik naqilləri sənayesində inkişaf etmək və irəliləyişlərə nail olmaq üçün biz müəssisənin və bütün sənayenin səviyyəsini yüksəltməli, müvafiq əks tədbirlər görməliyik.Əgər məftil qoşquları istehsal edən müəssisə daha böyük olmaq istəyirsə, ilk növbədə aşağıdakı problemləri həll etməlidir:

Tel kəmərləri müəssisələri texnoloji yeniliyi davam etdirməli və həmişə yeniliyi müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin ruhu kimi qəbul etməlidirlər.Hədəf bazarının ehtiyaclarına uyğun olaraq, müəssisələr məhsulun inkişafının ilkin mərhələsində texniki dəstəkdən tutmuş istehsalda məhsulun keyfiyyətinə və maya dəyərinə nəzarətə, sonrakı xidmət və texniki xidmətin göstərilməsinə qədər tam həllər kompleksini təqdim etməlidirlər.

Şkala strukturunu daha ağlabatan etmək üçün məftil qoşqu sənayesi daha da inteqrasiya edilməli və yenidən qurulmalıdır.Hazırda minlərlə yerli məftil qoşqu istehsalçıları var ki, onların əksəriyyətində qabaqcıl idarəetmə sistemləri yoxdur və nəticədə naqil qoşqu sənayesinin idarə edilməsində çaşqınlıq yaranır.Buna görə də, qoşqu sənayesinin nizamlı və əsaslı inteqrasiyasını təmin etmək üçün eyni sənayedə mübadilələri gücləndirmək lazımdır.

Bazarı zəbt etmək üçün “aşağı qiymət üstünlüyü”ndən istifadə etmək Çin müəssisələrinin, o cümlədən tel qoşqu müəssisələrinin ümumi hiyləsidir.Müəyyən bir dövrdə aşağı qiymət üstünlüyü təsirli ola bilər.Amma müəssisəni daha böyük və güclü etmək üçün aşağı qiymətin üstünlüyü işləməyəcək.Yerli məftil qoşquları müəssisələri özünü inkişaf istiqamətləri üzərində düşünməli və Çinin ucuz işçi qüvvəsindən istifadə etməklə yaranan ucuz üstünlükdən imtina etməli, lakin yüksək əlavə dəyərli texnoloji üstünlükləri qəbul etməlidirlər.

Mühafizəkar idarəetmə konsepsiyasının və yerli məftil qoşqu müəssisələrinin aşağı bazar əməliyyat qabiliyyətinin mühüm səbəbi müəssisə qərar qəbul edənlərin qabaqcıl idarəetmə nəzəriyyəsi və bazar iqtisadiyyatı nəzəriyyəsi haqqında çox şey bilməməsidir.Müəssisə üzrə qərar qəbul edənlər qabaqcıl idarəetmə konsepsiyaları ilə tanış olmalı, iqtisadi nəzəriyyəni yaxşı səviyyədə bilməli və nəzəriyyəni praktikada tətbiq etməyi bacarmalıdırlar.

 


Göndərmə vaxtı: 21 iyul 2022-ci il